Kentsel Dönüşüm Lobisi ; Ebulula Mardin Cad. NO:51 Levent/ISTANBUL; E-Posta: info@kentseldonusumlobisi.com

Tel:0212 330 03 93     I    Fax:0212 330 03 97

Kentsel Dönüşüm

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve 5366 sayılı Yıpranan Tarihi ve Kültürel Taşınmaz Varlıkların Yenilenerek Korunması ve Yaşatılarak Kullanılması Hakkında Kanun ile düzenlenmiştir. Bunun yanı sıra bu konuda, Belediye Kanunu, Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanunun Uygulama Yönetmeliği, Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir Harcama Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği, Deprem Bölgelerine Yapılacak Binalar Hakkında Yönetmelik ile ilgili bir takım kanun, tebliğ ve yönetmeliklerde düzenlemeler mevcuttur.

Kentsel Dönüşüm, afet riski altında bulunan alanlarda, rezerv alanlarında ve 5366 Sayılı Kanun uyarınca yenileme alanı ilan edilen yerlerde, bu alanların dışında ise ancak risk oluşturan yapılarda uygulanabilmektedir. "Bir yerin kentsel dönüşüm ve gelişim proje alanı olarak ilân edilebilmesi için; o yerin belediye veya mücavir alan sınırları içerisinde bulunması ve en az ellibin metrekare olması şarttır."

Kentsel Dönüşüm Mevzuatı

İlgili Mevzuatlar
Sıkça Sorulan Sorular ?
Makaleler
Kentsel Dönüşüm Aşamaları

1.    Projenin temin edilmesi amacıyla Belediyeye başvurulur.
2.    Deprem Risk Raporu için Lisanslı Kuruluşlara başvurulur ve rapor alınır.
3.    Alınan rapor onay için Çevre Şehircilik Bakanlığı İl Kentsel dönüşüm müdürlüğüne verilir.
4.    Bakanlık deprem risk raporunu onaylarsa, tapuya bildirir.
5.    Kat malikleri tarafından 2/3 çoğunluğunun Kentsel Dönüşüm kararı alınır ve karar İl Kentsel Dönüşüm Müdürlüğüne bildirilir.

6.    Kentsel Dönüşüm Kredi ve Kira Yardımı için başvuruda bulunulur.
7.    Binanın güçlendirilmesi veya yeniden inşa edilmesi için projeler hazırlanır.
8.    Bu hususta Belediyeden ruhsat alınır.
9.    Binanın güçlendirilmesi veya yeniden inşa edilmesi için inşaat firma veya müteahhitle anlaşılır.
10.    Binanın inşası tamamlandıktan sonra iskanı alınır.


Haberler
Binalara afet riski puanı geliyor
Dönüşümde top 10 mahalle
Esenler’de gecekondu yerine dev gökdelen!
Marmaris'te zorunlu kentsel dönüşüm!
Devletden yıkım kredisi
İstanbul'un lüks binaları çürük!
Kentsel dönüşüme KDV gelecek mi?
Vatandaş 8 bin TL ödemekten kurtuldu!
Kentsel dönüşüm uyanıkları
İmarda transfer dönemi!
Tapuya '' riskli " ekleme
'Kentsel dönüşüm' yasalaştı
TOKİ kentsel dönüşüme el atıyor